สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านสว่าง สพป. มหาสารคาม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ณ ........... จังหวัด..............
ระหว่าง วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2555

กลุ่มสาระการเรียนรู้ :

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ป.4-ป.6 89.4 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสงงาม
2. เด็กชายพงศธร  น้อยจันวงษ์
3. เด็กชายพินิจนันท์  ประทุมมี